woensdag 31 maart 2021

Riettransplantatie

It Fryske Gea
Riettransplantatie
Natuur handje helpen Bij de Makkumernoardwaard graven we oude sloten uit en er wordt geplagd. Hierdoor komt het maaiveld lager te liggen en ontstaat er ruimte voor de groei van waterriet. De rietvelden die er liggen zijn namelijk vrij droog en hebben een beperkte natuurwaarde. Er is vooral behoefte...
Lees verder

VACATURE: COMMISSIELID VERENIGINGSZAKEN (VRIJWILLIGE FUNCTIE)
Commissie Verenigingszaken De commissie Verenigingszaken adviseert het bestuur van It Fryske Gea over communicatie, educatie en algemene verenigingszaken. De commissie bestaat uit leden van It Fryske Gea met kennis en ervaring op die gebieden. De commissie komt ongeveer zes keer per jaar bijeen om...
Lees verder

VACATURE: COMMISSIELID NATUURKWALITEIT (VRIJWILLIGE FUNCTIE)
Commissie Natuurkwaliteit De Commissie Natuurkwaliteit adviseert het bestuur van It Fryske Gea over beheer en beleid. De commissie bestaat uit leden van IFG met kennis van verschillende aspecten van natuur en natuurbeheer. Deze commissie komt 6 keer per jaar bijeen om gevraagd en ongevraagd advies...
Lees verder

Nieuwe bankjes in Grikelân en Turkije
Genieten in Grikelân en Turkije Bauke Dijkstra is BBL-leerling bij It Fryske Gea en vertelt over het kleine bosgebied dichtbij Oentsjerk. "Naast het landschappelijk en cultuurhistorisch belang is het gebied ook een belangrijk recreatie gebied voor de mensen uit de directe omgeving en...
Lees verder

Dagvlinders en libellen van de Ychtenerfeanpolder
Het ontstaan In de negentiende eeuw is de Veenpolder van Echten grotendeels verveend. Na de verveningen is het gebied drooggelegd waarbij de huidige natuurgebieden gespaard zijn gebleven. Tegenwoordig liggen deze gebieden hoog in de diep ontwaterde landbouwpolder met een peilverschil tot twee...
Lees verder