woensdag 21 april 2021

ensafh: Boekenprijzen: een overzicht

ensafh
Boekenprijzen: een overzicht
Nederland en Vlaanderen kennen een rijke prijzengeschiedenis voor boeken. Er wordt soms echter zoveel uitgereikt, dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom heeft de redactie gepoogd een...
Lees verder

Blog Johan Veenstra: De drokproeven van mien ni'je boek
17 april – 17.00 – Ik kreeg vandaege de fielsetaosies vanwege mien ereburgerschop van Johan en Gertie uut Almelo. As kedogien stuurden ze et boek Poespas van een zekere S. Carmiggert mit. Hiel mooi!...
Lees verder

Teleks: Boekemantsjes besprekke 'Springtij' fan tsead Bruinja
Yn dizze fjirde ôflevering besprekke de Boekemantsjes de nijste bondel fan Tsead Bruinja, 'Springtij' (Querido 2020). Boekemantsjes binne Frank Hopwood en Geart Tigchelaar. Klik...
Lees verder

Fjouwer nije Trakl-oersettingen fan Klaas van der Hoek
    Klik op 'e titels foar it folsleine gedicht By in finster Boppe de dakken it himelsblau En wolken, sy lûke boppe lâns, Foar 't finster in beam yn...
Lees verder

Blog Sigrid Kingma: Mear te kiezen
Wat in film mei dy saneamde Fieldlabs fan it kabinet. De popcorn kin der wol by. Se neame tsjintwurdich alles mar 'ûndersyk' om harren feestjes en reiskes trochgean litte te kinnen. De ynfolling fan...
Lees verder

Bijbel van Wulfila
De geschiedenis van het Nederlands in 100 boeken Het Gotisch is een dode tak in de boom van de Germaanse talen. Wanneer het Duits en het Engels zussen van het Nederlands zijn, is het Gotisch op zijn...
Lees verder

Blog Henk van der Veer: In ut Frys literêr Heilige der Heiligen
Fanmòrren in Tresoar an de Butterhoek in Liwwarden weest. Fanút ut ut gebou appte ik un foto fan dy skeve Oldehove naar myn maten in Sneek. Kreech futdaleks reaksy: 'Hest der teugen an...
Lees verder

Op fakânsje
Wannear't ik de doar út stap, wurd ik begroete troch hjerstich sinneljocht dat in noflike oranje gloede oer it gehiel útspraat. Mei in pear stappen bin ik op it strân, de weagen skolperje oer it sân....
Lees verder

Teleks: Takomst Rely Jorritsmapriis fersekere
De toekomst van het Rely Jorritsmafonds is gewaarborgd, maar op welke wijze dat gebeurt, staat nog niet vast. De gemeente Leeuwarden werkt daarvoor verschillende scenario's uit. Wethouder Hein...
Lees verder

Kollum Willem Schoorstra: Sjachelders ferneuke de mienskip
As it no by ús yn 'e strjitte is of by jim, oeral en rûnom sjochst itselde fenomeen oft der in hûs te keap stiet. Foar de sjeu wurde der twa besjochdagen organisearre, mar de wenning need is sa...
Lees verder

Kollum Aant Mulder: Sichtberens is net te hearren
Der wurdt heech ynset op de sichtberens fan it Frysk. Dêr sjogge Provinsje, gemeenten en guon oare ynstânsjes wol mooglikheden ta. Wa't negatyf wol, neamt soks in moadeferskynsel of helte slimmer...
Lees verder