vrijdag 9 april 2021

ensafh: Kollum Eelke Lok: Hepkema

ensafh
Kollum Eelke Lok: Hepkema
Ferline wike krige ik in boek tastjoerd. Troch de skriuwer dêrfan, Mark Hilberts. Syn boek is al hast in jier âld, mar it wie my foarich jier alhiel ûntkaam dat it útkaam wie. Dêr is fanwege de...
Lees verder

Ernest Hemingway: the man, the myth, the legend
ERNEST HEMINGWAY was a "man's man". He was a battle-hardened war veteran. A bullfighting aficionado. A lion-hunter. A deep-sea fisherman. A boozer. A brawler. A seducer of women (the women served...
Lees verder

Blog Johan Veenstra: Et katteloekien
6 april – 17.00 – De soap mit et katteloekien… Eregister was et inienend zoveer dat poes ok van butenof zonder hulpe deur et katteloekien duste. Wel mit een protte ondersteuning en anmoedigings...
Lees verder

Teleks: Oant 9 maaie noch ynstjoere foar de Rely
Wa't gading meitsje wol nei in Rely Jorritsmapriis, kin noch oant 9 maaie syn of har ferhaal en/of gedicht ynstjoere. De sjuery, dy't de ynstjoeringen anonym hifket, kin op syn meast fiif ferhalen en...
Lees verder

Fan boppen
    hapsnap isolemint brekt ûnderoan de krêft fan ferbining licht tilt de omrop de mienskip in oare hichte yn hâld moed haw leaf hâld fol de hoanne op 'e toer fergulde...
Lees verder

Waarvoor gebruik je het stijlfiguur chiasme?
Weer zo'n stijlfiguur waarvan de naam afkomstig is van een Grieks woord en je misschien niet zo heel veel zegt. Daarom legt het schrijfwoordenboek vandaag uit: wat is een chiasme en hoe gebruik je...
Lees verder

Blog Klaas van der Hoek: Poste restante XXXV
Boeken en benammen boekjes oer ansichtkaarten binne der by 't soad, mar dé skiednis fan dat ferskynsel moat noch skreaun wurde. Spesjaal omtinken fertsjinnet dêryn dan de saneamde fotokaart. Guon...
Lees verder