vrijdag 23 april 2021

ensafh: Teleks: Rapporten NPLD oer regionale talen of minderheidstalen en de EU

ensafh
Teleks: Rapporten NPLD oer regionale talen of minderheidstalen en de EU
It Network to Promote Linguistic Diversity (NPLD) hat twa rapporten útbrocht oer regionale talen en minderheidstalen (RML) yn de Europeeske Uny, mei in praktyske analyze fan de tagonklikheid fan...
Lees verder

Teleks: Filmke 'Panta rei' fan Geart Tigchelaar út 'Ommers'
'Panta rei' en noch 36 oare proazagedichten fan Geart Tigchelaar binne te yn syn nij ferskynde bondel Ommers, útjûn troch Hispel. Te bestellen fia https://websjop.afuk.frl/frl/winkel/o​…...
Lees verder

Blog Johan Veenstra: Mit die tredisie wodt breuken
Et was tot now an toe gebrukelik dat d'r een petret schilderd wodde van de ereburgers van West-Stellingwarf. In et gemientehuus hangt zodoende een hiele riegel schilderde petretten van slim...
Lees verder

Teleks: Grootste Franse uitgeverij Gallimard maant schrijvers in spe te stoppen met het sturen van manuscripten
Gallimard, de grootste uitgeverij in Frankrijk vraagt schrijvers in spe om te stoppen met het opsturen van manuscripten. De uitgeverij, met in hun fonds Marcel Proust, Simone de Beauvoir en Albert...
Lees verder

Teleks: Poëzijfideo 'Spegel' Dichter fan Fryslân yn premjêre
Snein 25 april giet der wer in poëzijfideo fan de Dichter fan Fryslân yn premjêre op Omrop Fryslân TV. De nijste poëzijfideo is in ferfilming fan it gedicht 'Spegel'. It gedicht is skreaun foar it...
Lees verder