zondag 11 april 2021

Fardau fertelt hoe’t it is om yn Grins Frysk te studearjen

It Nijs
Fardau fertelt hoe't it is om yn Grins Frysk te studearjen
It is wer de tiid fan it jier dat learlingen fan middelbere skoallen harren ferdjipje kinne yn in stúdzje. Masterstudinte Fardau Visser jout yn de Online Bachelorwike(12-16 april) foarljochting oer de
Lees verder

Nijpels seit dat boeren "de grûn besette"
Jierrenlang wie Ed Nijpels kommissaris fan de kening(inne) yn lânbouprovinsje Fryslân. In boerefreon is er der troch wurden. Freed sei er yn it telefyzjeprogramma Op1 dat boeren it lân...
Lees verder

'Allinne' binne wy yn ferkeard selskip
Oertinking It leauwe folget net de logika fan 2 x 2 = 4. In soad minsken yn ús tiid sykje dy logika oars wol. Se fine Tomas oan har side.
Lees verder

Spylster socht foar iepenloftspul Jorwert
De organisaasje fan it iepenloftspul yn Jorwert siket noch in spylster. Sjoch hjirûnder de oprop: Bisto in frou tusken de 20 en 35 jier âld?Hâldsto fan toanielspyljen?Én wolsto in grutte
Lees verder

Wykoersjoch koroanasifers Fryslân 2 oant en mei 9 april 2021
Ofrûne wike sakke it tal nije besmettingen mei 7 persint: fan 1650 nei 1529. Dat wie foaral yn ferpleech- en fersoargingshuzen en yn de thússoarch. Dêr binne noch mar in
Lees verder

Otterspoaren sykje yn it Easterskar
Fan It Fryske Gea Op hieltyd mear plakken dûke otters op. Wêr't se komme, litte se spoaren efter, bygelyks yn it Easterskar. Frijwillich natuergids by It Fryske Gea Lydia Barkema
Lees verder

Maartje & Kine bûge net foar koroana
Maartje & Kine hawwe in hiel eigen wize fûn om de koroanakrisis te liif te gean. It muzikale kabaretduo stapt yn in buske, rydt nei in blokhutte yn Noarwegen en
Lees verder

Nijkleaster Jorwert earet Jentsje Popma
De Stifting Nijkleaster jout dit jier bysûnder omtinken oan Jentsje Popma. Dy Ljouwerter skilder, glêswurker en byldhouwer is op 30 september 1921 berne en hopet dit jier hûndert jier te
Lees verder