dinsdag 27 april 2021

Jûn publikaasje fan notulen út ministerrie

It Nijs
Jûn publikaasje fan notulen út ministerrie
De notulen fan diskusjes yn it kabinet oer de taslagge-affêre wurde moandeitejûn iepenbier makke. It demisjonêre kabinet set dy tige ûnwenstige stap nei oanlieding fan opskuor oer in rekonstruksje fan
Lees verder

Koroanasubsydzje gastfrijheidsekonomy jildt langer
De hoareka-terrassen geane wer iepen, dêrom bringt de provinsje de ûndernimmers nochris de Fryske 'koroanasubsydzje' yn omtinken. Dy regeling is oant en mei 1 oktober ferlinge en biedt finansjele...
Lees verder

'Tolef bryfkes' mei Súdwesthoekske poëzy
In nij tydskrift foar poëzy útbringe, dat klinkt as in grutte opjefte. Tolef bryfkes sil deroan begjinne, mar dan yn in beskieden foarm. Elk nûmer bestiet út tolve briefkes. It
Lees verder

Waarpraatsje: Kreaze Keningsdei
DE JOUWER – It wie wer in moaie en drûge maitiidsdei mei yn 'e moarntiid in soad sinne, mar yn 'e middei ek bewolking. It waar foar Keningsdei sjocht der
Lees verder

Aant Mulder: Fryslân fan hout en stien
Kollum Hout en stien binne boumaterialen dêr't we meikoarten grutte steapels fan nedich ha. De polityk wol ommers sa'n 220.000 huzen yn de noardlike provinsjes bouwe. Alteast, dat moatte dy
Lees verder

Lintsjes foar Tom en Anna Marike Dykstra
ITENS – By gelegenheid fan Keningsdei 2021 krigen Tom en Anna Marike Dykstra fan Itens juster in keninklike ûnderskieding opspjelde troch de boargemaster fan Súdwest-Fryslân, Jannewytske de...
Lees verder

Anne Frank fertelt oer de ein fan har libben yn har fideodeiboek
"Wat barde der mei Anne nei har arrestaasje?", wie de meast stelde fraach út de tûzenen reaksjes út de hiele wrâld op de searje Het videodagboek van Anne Frank. It
Lees verder

'A Smokers' Theatre' yn Keunsthûs Syb
Residinsje Sêne 1. Efter it reekgerdyn wei komt in akteur, mei de hannen útstrutsen, it toaniel op dat de earste kear liket op in mediterraansk doarp, in oare kear op
Lees verder