donderdag 1 april 2021

Provinsje Fryslân: Brugbediening per app primeur voor watersport

Provinsje Fryslân
Brugbediening per app primeur voor watersport

Watersporters kunnen vanaf dit vaarseizoen bij 16 bruggen in Fryslân een brugopening aanvragen met een app. Deze service is een primeur in Nederland. Gedeputeerde Avine Fokkens–Kelder lanceerde vandaag in Langweer de vernieuwde app en opende daarmee het vaarseizoen 2021.  

Lees verder

Samen aan de slag met peilmaatregelen in gebieden met dik veen

In het aangepaste Veenweideprogramma staat dat overheden, belangenorganisaties en inwoners samen aan de slag gaan met maatregelen voor peilbeheer in de gebieden met een veenpakket dikker dan 80 cm. Het Veenweideprogramma in Fryslân is het eerste veenweideprogramma in Nederland dat deze stap zet. Voor de zogenoemde moerige gronden, gronden met een dun veenpakket of dik kleidek wordt geen peilmaatregel ingevoerd. In 2022 bekijken we of dit zo blijft of dat het alsnog nodig is om ook voor die grondsoorten maatregelen te nemen.

Lees verder

Herstelprogramma voor biodiversiteit in Fryslân

Inzetten op herstel en verbetering van de biodiversiteit in Fryslân. Dat is de kern van de Agenda Herstel Biodiversiteit die de provincie Fryslân samen met partners maakte. Het vormt de basis voor het maken van een uitvoeringsprogramma voor de komende jaren, dat in juli 2021 van start moet gaan. Op 26 mei behandelt Provinciale Staten de agenda.

Lees verder

Projectgroep voor preventie wolvenschade in Fryslân

Een projectgroep gaat zich buigen over de preventie van wolvenschade in Fryslân. Gedeputeerde Staten stemden op 30 maart in met het instellen van de Projectgroep Preventie Wolvenschade Fryslân (PPWF) per half april. In de PPWF kunnen partijen nauw met elkaar in overleg over maatregelen om schade door rondzwervende wolven te voorkomen en dierhouders, maar ook GS van advies te voorzien. Bijvoorbeeld over het beschermen van dieren zoals geiten en schapen.

Lees verder

Subsidieregeling voor natuurinclusieve experimenten in het veenweidegebied

Boeren die willen overstappen op een meer natuurinclusieve landbouw in het Friese veenweidegebied, kunnen hiervoor vanaf 1 april a.s. subsidie aanvragen. Natuurinclusieve landbouw is een manier van landbouw waarbij boeren oog hebben voor de natuur en biodiversiteit.

Lees verder

Friese partijen willen samen met inwoners klimaatuitdagingen aanpakken

Inwoners van Fryslan krijgen steeds meer te maken met de gevolgen van de veranderingen in het klimaat. We krijgen steeds meer te maken met schade door weersextremen, zoals droogte, hitte en hoosbuien. De beschikbaarheid van zoet water neemt af en het drinkwatergebruik neemt alleen maar toe. Om Fryslân ook in de toekomst leefbaar te houden willen Provincie, Wetterskip, Vitens en de Friese gemeenten inwoners en ondernemers helpen om hier zelf mee aan de slag te gaan.

Lees verder

Fietsbrug Easterlittens vernieuwd en verplaatst

Vandaag is de nieuwe fietsbrug in Easterlittens officieel geopend door twee studenten van het ROC Friese Poort en Meindert van der Kooi. De waterbouwleerlingen hebben met de aannemer gewerkt aan dit project. De heer Van der Kooi maakte in 1974 de beugels van de leuning van de oude brug in de smederij in het dorp. De beugels zijn hergebruikt in de nieuwe brug. Naast vervanging is ook de hellingshoek minder steil gemaakt en is de brug drie meter verplaatst.

Lees verder