woensdag 21 april 2021

Provinsje Fryslân: Nieuwe brug Baard bijna klaar

Provinsje Fryslân
Nieuwe brug Baard bijna klaar

Vandaag is de nieuwe bovenbouw van brug Baard op zijn plek gezet. Het brugdek en bewegingswerk zijn eerder al geplaatst. In oktober 2020 is de vernieuwing van brug Baard gestart, in juni is het werk klaar.

Lees verder

Provincie zet in op continuering openbaar vervoer

De huidige busconcessies in Fryslân lopen 10 december 2022 af. De provincie wil ook daarna zo goed mogelijk openbaar vervoer aanbieden en is daarover met Arriva in gesprek. De coronapandemie zorgt daarbij voor grote onzekerheden.

Lees verder

Inzet groen gas voor Friese energievraag onderzocht

Een kwart tot de helft van de warmtevraag in Fryslân kan uit groen gas komen. Dat blijkt uit een onderzoek naar de potentie van groen gas. Provinciale Staten vroegen om het onderzoek om duidelijk te krijgen welke bijdrage groen gas kan leveren aan de nodige energietransitie in Fryslân. Woensdag 21 april bespreekt PS de Regionale Energiestrategie, waarin staat hoe Fryslân wil verduurzamen.

Lees verder

Tweede Friese herstelpakket in Provinciale Staten

Provincie Fryslân stelt met het tweede Herstelpakket 'Lok op 1: No en Moarn' €10 miljoen extra beschikbaar om bedrijven en organisaties, die getroffen zijn door de coronacrisis, te ondersteunen.

Lees verder

KNSB, NOCNSF, gemeente en provincie investeren in toekomst van Thialf

Met bijdragen van KNSB, NOCNSF, gemeente Heerenveen en provincie kan Thialf de komende jaren de topsportaccommodatie voor de schaatssport blijven. Waar Thialf nu in financieel zwaar weer verkeert, zien de betrokken partijen voldoende mogelijkheden om aan een solide toekomst voor het ijsstadion te werken.

Lees verder

Ooststellingwerf krijgt waarnemend burgemeester

De gemeente Ooststellingwerf krijgt na het vertrek van burgemeester Oosterman op 1 augustus van dit jaar voorlopig een waarnemend burgemeester. Die blijft tot na de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar maart. Commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok heeft dit met een delegatie van de gemeenteraad afgesproken.

Lees verder

Werkgelegenheid tussen 2019 en 2020 licht gedaald

Tussen april 2019 en april 2020 is de werkgelegenheid in Fryslan met 0,9% afgenomen. In totaal zijn er 2.700 banen verloren. Dit volgt vier jaren van toenemende werkgelegenheid (Jaarlijks Provinciale Werkgelegenheidsonderzoek).

Lees verder