vrijdag 9 april 2021

Provinsje Fryslân: Nieuwe brug Follega bijna klaar

Provinsje Fryslân
Nieuwe brug Follega bijna klaar

In november 2020 is de renovatie van brug Follega gestart, nu is de vernieuwde brug bijna klaar! De twee grootste onderdelen, het val en de balans, zijn geplaatst. Het val is het beweegbare deel van de brug en de balans het contragewicht.

Lees verder

Sterke Yerke IV winnaar LF2028-prijs

Stichting Behoud Erfgoed Sterke Yerke bouwt samen met jongeren een nieuw zeilvlot, de Sterke Yerke IV. Het doel is het doen van een nulmeting naar microplastics in de Waddenzee en dit de komende jaren te monitoren.

Lees verder

Noordelijke mkb-bedrijven aan de slag met duurzame bouwinnovaties in GOW! Proeftuin

Hoe kunnen noordelijke mkb-bedrijven milieuvriendelijke innovaties ontwikkelen voor de bouw van woningen en wijken? Deze vraag staat centraal in de nieuwe Gebouwde (G) Omgeving (O) op Wijkniveau (W): de GOW! proeftuin, een initiatief van Van Wijnen.

Lees verder

Uitvoering van het klimaatakkoord opgestart

Klimaatverandering en zeespiegelstijging zijn een urgent en groot probleem. Zeker als we naar de toekomst van Fryslân kijken. Uitvoering van het Klimaatakkoord is noodzakelijk om Fryslân zo lang mogelijk leefbaar te houden, niets doen is geen optie.

Lees verder

RUG/Campus Fryslân komt met tweede brede bachelor

De RUG is voornemens om vanaf september 2022 in Leeuwarden bij Campus Fryslân een tweede bachelor aan te bieden, de provincie Fryslân steunt dit voorstel. De driejarige opleiding Data Science and Society is aangemeld voor accreditatie. Als alles volgens plan verloopt, dan kunnen scholieren zich vanaf komend najaar inschrijven.

Lees verder

IMF-subsidie voor 13 projecten op de Friese Waddeneilanden

Via het Iepen Mienskipsfûns (IMF) verstrekt de provincie Fryslân subsidie aan 13 initiatieven vanuit de mienskip. In totaal gaat er ruim 191.762 euro naar leefbaarheids-projecten op de Friese eilanden.

Lees verder

Acht dorpen aan de slag met prijsvraagfase Waddenkust K(l)eigoed

Acht dorpen in de gemeenten Noardeast-Fryslân en Waadhoeke krijgen een uitnodiging om mee te doen aan de prijsvraagfase van het project Waddenkust K(l)eigoed. De dorpen kunnen aan de slag met het maken van een plan om een door hun voorgedragen leegstaand karakteristiek pand te verbouwen tot hoogwaardige overnachtingsaccommodatie. Uiteindelijk komen vier tot zes panden in aanmerking voor ondersteuning van maximaal 200.000 euro.

Lees verder