maandag 31 mei 2021

Bijzonder project rondom biodiversiteit

It Fryske Gea
Bijzonder project rondom biodiversiteit
Groengordels onderzoeken Dit jaar gaan de kinderen van basisschool 't Holdersnêst in Harkema in hun eigen omgeving deze groengordels onderzoeken. Welke planten en dieren komen ze allemaal tegen? Van alle gebieden is een 0-meting gedaan in 2016. Er is dus bekend welke soorten er voorkomen....
Lees verder

Natuerlik Fryslân 2050
Integrale visie op Fryslân Natuerlik Fryslân 2050 is een visie op onze provincie waarin staat hoe natuur en landschap ons kunnen helpen om een aantal maatschappelijke opgaven op te lossen. Natuur kan bijvoorbeeld overschotten van water opvangen, of een watervoorraad vasthouden voor droge tijden. De...
Lees verder

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2021
Het bestuur nodigt de leden van It Fryske Gea van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering. De corona-pandemie maakt het noodzakelijk dat de vereniging dit jaar digitaal vergadert op dinsdag 15 juni 2021 vanaf 19:00 uur. AGENDA Opening door mw. J. Vlietstra, voorzitter Notulen van de algemene...
Lees verder

Weidevogels spotten in het Noarderleech
"Vogels spotten doe je met je ogen en oren." Jan kruipt meteen in zijn rol als opleider als hij tegenover het Kweldercentrum de zeedijk op wandelt. De focus ligt vandaag op weidevogels. In het voorjaar talrijk te vinden op het Noarderleech. Mooi, want in dit rustige gebied wordt laat gemaaid en dus...
Lees verder

Wie maakt welk geluid?
Kievit Grutto Tureluur Wulp Kluut Veldleeuwerik Graspieper Het bericht Wie maakt welk geluid? verscheen eerst op It Fryske Gea.
Lees verder