zondag 2 mei 2021

ensafh: Kollum Hilda Talsma: Wâd ûnder de bealch

ensafh
Kollum Hilda Talsma: Wâd ûnder de bealch
Neidat de sinne jûn ûnder giet, begjint it Keltyske fruchtberensfeest Beltane. It wie eartiids ien fan de wichtichste feesten dy't útlitten fierd waarden mei fjoer, iten, drinken, dûnsjen en...
Lees verder

Blog Huub Mous: Een schandaal in Leeuwarden
Ooit kreeg ik van Dolph Kessler een bijzondere video van een historische gebeurtenis. Bovenstaande foto's zijn stills uit die video. Om uit te leggen waar het over gaat, is even een aanloop nodig....
Lees verder

Teleks: Skriuwersarke 2021
Skriuwersarke 2021 Fanwege de koroana is it dit jier likemin as yn 2020 mooglik de Skriuwersarke op de wenstige manier te iepenjen mei in lytse seremoanje op De Feanhoop. De skriuwers fan dit...
Lees verder

Teleks: 100 jier Tiny Mulder: "Tin iis" en argyfstikken út de oarloch
Dit jier is it 100 jier lyn dat Tiny Mulder (1921-2010) berne waard. Tresoar jout de kommende tiid omtinken oan it hûndertste bertejier fan de skriuwster, yn de foarm fan in dossier op...
Lees verder

Teleks: Radio Moanneljocht fan Tryater te belústerjen by Omrop Fryslân
Tsien skriuwers lieten harren ynspirearje troch it tema fan de Tryater-foarstelling Nacht It lêste jier binne we in soad thús en sliepe we minder. Soms fielt it oft we yn in einleaze nacht belâne...
Lees verder

Over Nederlands en streektalen (2)
Wat zijn de verschillen tussen het Nederlands en een streektaal? In drie delen zal dichter Willem Tjebbe Oostenbrink ingaan op bepaalde ontwikkelingen in het Nederlands en zijn eigen Westerkwartiers...
Lees verder