maandag 3 mei 2021

Gemeente Weststellingwerf: Veel maatschappelijke organisaties ontvangen coronacompensatie

Gemeente Weststellingwerf
Veel maatschappelijke organisaties ontvangen coronacompensatie

Op 1 februari 2021 stelde gemeente Weststellingwerf twee tijdelijke financiële regelingen open voor maatschappelijke organisaties die in 2020 schade hebben geleden door de coronacrisis. Met deze tegemoetkoming van de gemeente kunnen deze organisaties blijven voortbestaan en biedt hen de mogelijkheid weer op te starten als de maatregelen het toelaten. De twee subsidieregelingen, de Subsidieregeling coronacompensatie en het Noodfonds, zijn door veel organisaties aangevraagd. In totaal hebben 38 organisaties een subsidie ontvangen met een totaal budget van € 154.720.

Lees verder

Jaarstukken Weststellingwerf in teken van coronacrisis

Vandaag heeft het college van B&W de jaarstukken over 2020 aangeboden aan de gemeenteraad. De coronacrisis vroeg in 2020 een andere inzet van de gemeente dan verwacht. Met diverse maatregelen ondersteunde Weststellingwerf inwoners, bedrijven, verenigingen en organisaties. Omdat mede daarom niet alle beleidsvoornemens konden worden uitgevoerd, bleef er geld over.Weststellingwerf sluit 2020 af met positief saldo van € 1,3 miljoen. Het college stelt voor om dit positieve resultaat van de jaarrekening te storten in de Algemene reserve.

Lees verder

Afval scheiden voor minder afval in de grijze container
Nieuwe manier van betalen voor legen grijze container

Gemeente Weststellingwerf wil de hoeveelheid restafval per inwoner flink verminderen. Daarom stelt het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad voor dat huishoudens op een andere manier gaan betalen voor het legen van de grijze afvalcontainer. Huishoudens betalen nu een vast bedrag voor de verwerking van het restafval. Het college van B&W wil dat huishoudens naast dit vaste bedrag, gaan betalen voor het aantal keer dat zij de grijze container laten legen. Het wordt dan belangrijker om afval goed te scheiden. Want hoe minder restafval, hoe minder vaak de grijze container geleegd hoeft te worden.

Lees verder