zondag 2 mei 2021

Kees de Krokodil (gedicht)

It Nijs
Kees de Krokodil (gedicht)
Kees de Krokodil wit net mear hoe't er lizze sil. Syn tosken dogge him sa sear, dat hy sliept al dagen net mear. De toskedokter dêr moat er neat fan
Lees verder

Minyhelikopter Ingenuity makket dochs fjirde flecht nei ynearsten mislearre start
De minyhelikopter Ingenuity is freed dochs opstiigd op Mars en hat mei sukses syn fjirde flecht makke. Dy gie flugger en fierder as de kearen derfoar. Tongersdei gie der wat
Lees verder

Erasmus MC ûndersiket tromboaze troch faksins
De slimme bywurking dy't de faksins fan AstraZeneca en Janssen soms feroarsaakje, wurdt noch hieltyd net begrepen. It is ûnderwilens dúdlik dat de seldsume kombinaasje fan in tromboaze yn de
Lees verder

Hoe seist dat no yn it Frysk?
Lees verder

Opfrysker
Lees verder

Gods wurd moat yn in dûmny baarne en broeie
Oertinking Ear't ik oan myn lêste gemeente (Dokkum) begûn, ha ik djip neitocht oer wat in gemeente en in dûmny yn dizze tiid wêze moatte. Jeremia hat my holpen om
Lees verder

Disneyland wer iepen, mar krûpe mei Mickey mei net
Foar it earst yn trettjin moanne binne besikers wer wolkom yn Disneyland, yn de Amerikaanske steat Kalifornië. Fjouwer moanne lyn hie dy steat noch te krijen mei sa'n heech tal
Lees verder

Ynspiraasje-oersjoch Dielende Doarpen oerlange
'Diel lekker.' Under dat biedwurd waard freedtemoarn fiif ambassadeurs fan it Iepen Mienskipsfûns fan de provinsje Fryslân it ynspiraasje-oersjoch Dielende Doarpen oanbean. Dat barde út namme fan de...
Lees verder