vrijdag 21 mei 2021

Leeuwarder Courant: Waarom wonen er zoveel verzamelaars in Joure? Misschien vanwege Douwe Egberts

LEEUWARDER COURANT
Waarom wonen er zoveel verzamelaars in Joure? Misschien vanwege Douwe Egberts

Wat is dat met Joure? Fotograaf Jacob van Essen en ik vroegen ons dat af, toen we voor de derde keer naar het dorp reden voor de serie Ik-Museum.

Lees verder

Subsidie om te bepalen of aquathermie in Heeg realistisch alternatief is voor aardgas

De gemeente Súdwest-Fryslân en de provincie Fryslân stellen samen 425.000 euro beschikbaar voor onderzoek naar warmtevoorziening gebaseerd op aquathermie in Heeg.

Lees verder

Stek spoar- en huzejild leaver yn eigen plannen

In folle bettere ferbining mei de Rânestêd, in soad huzen en in soad nije minsken. It Deltaplan biedt allegear kânsen. Mar wol kânsen dêr't wy goed oer neitinke moatte.

Lees verder

Gerard de Jong wordt meertaligheidscoördinator in gemeente Waadhoeke: 'Deuze funksy is mij op 't liif skreven'

Gerard de Jong, hoofdredacteur van de Bildtse Post en columnist van de Leeuwarder Courant, gaat in de gemeente Waadhoeke aan de slag als meertaligheidscoördinator.

Lees verder

De euro's voor de familie Van der Wal blijven maar binnenstromen na de verwoestende brand in Noardburgum: 'Ik krij triennen yn 'e eagen'
NOARDBURGUM -

5 euro, 10 euro, 250 euro, 1000 euro. De familie Van der Wal uit Noardburgum krijgt van alle kanten donaties binnen na de allesverwoestende brand bij hun houtbedrijf en woonhuis.

Lees verder

Alles dat bart
Omrop Fryslân kriget in nije radioprogrammearring en dêr heart ek in nije gjalp by. Nei Alle dagen nij en Ofstimd op dy! is no keazen foar Alles wat der spilet. De âlde perfester Buma, altyd it reade poatlead yn 'e oanslach, soe de betinkers der fuort op wiisd ha dat it in hollanisme is: yn it Frysk is it net alles wat, mar alles dat. Ik haw foar de wissichheid de digitale Fryske Oersethelp rieplachte, want it soe samar kinne dat it hollanisme allang tastien is, mar wrachjes nee: it wurdt moai suver oerset mei Alles dat bart.
Lees verder

Waadhoeke moet bijzondere bomenlijst maken en kappen mag alleen nog met vergunning
FRANEKER -

Waadhoeke moet karakteristieke en beeldbepalende bomen beter beschermen door ze op een lijst te zetten en er een kapvergunning aan te hangen. Een motie daarover van SAM, Gemeentebelangen en ChristenUnie werd donderdagavond in de raad aangenomen.

Lees verder

College Smallingerland: er moet een verbod op lachgas in Drachten komen
DRACHTEN -

Wat B&W van Smallingerland betreft komt er binnen het uitgaansgebied van Drachten een lachgasverbod.

Lees verder