woensdag 26 mei 2021

Omrop Fryslân: Provinsje en Tûmba: "By ynboargerjen yn Fryslân heart ek Frysk"

Omrop Fryslân
Provinsje en Tûmba: "By ynboargerjen yn Fryslân heart ek Frysk"
Dat seit deputearre Poepjes nei oanlieding fan in skeel tusken de gemeente Achtkarspelen en it ministearje fan Sosjale Saken.
Lês mear oer: Provinsje en Tûmba: "By ynboargerjen yn Fryslân heart ek Frysk".
Lees verder

Dockinga College skytskoarjend wer iepen: "Niet helemaal van harte"
Oer minder as in wike mei it fuortset ûnderwiis wer folslein iepen, mar om de lieding fan it Dockinga Collega hie dat net hoegd.
Lês mear oer: Dockinga College skytskoarjend wer iepen: "Niet helemaal van harte".
Lees verder

Opsterlân stelt grûn beskikber foar 9 duorsume tiny houses op De Gordyk
Opsterlân seit dat de wenfoarm goed yn de wenplannen fan de gemeente passe.
Lês mear oer: Opsterlân stelt grûn beskikber foar 9 duorsume tiny houses op De Gordyk.
Lees verder

Plan foar 'Eftelingdyk' Munnikebuorren: Lemsterweg einlings opknapt
Yn it stik dyk tusken De Tsjonger en De Gracht sitte in soad skuorren.
Lês mear oer: Plan foar 'Eftelingdyk' Munnikebuorren: Lemsterweg einlings opknapt.
Lees verder

Lasse Schöne net oproppen foar de Deenske EK-seleksje
Schöne hie wol rekkene op in plak by de seleksje.
Lês mear oer: Lasse Schöne net oproppen foar de Deenske EK-seleksje.
Lees verder

Opposysje Eaststellingwerf lilk oer oansluting GrienLinks by koälysje
Dizze wike waard dúdlik dat GrienLinks him by de minderheidskoälysje oanslút, mar sûnder wethâlder.
Lês mear oer: Opposysje Eaststellingwerf lilk oer oansluting GrienLinks by koälysje.
Lees verder

Enkête: wat hearre jo fan de F-35's?
Omrop Fryslân is benijd oft jo it lûd fan de F-35's hearre en oft it effekt hat op jo libben. 
Lês mear oer: Enkête: wat hearre jo fan de F-35's?.
Lees verder