woensdag 12 mei 2021

Provinsje Fryslân: Commissaris van de Koning bij dodenherdenking Schiermonnikoog

Provinsje Fryslân
Commissaris van de Koning bij dodenherdenking Schiermonnikoog

Commissaris van de Koning in Fryslân drs. A.A. Brok woont dit jaar op 4 mei de dodenherdenking bij op Schiermonnikoog.

Lees verder

Storing opgelost: provincie weer telefonisch bereikbaar

​Provincie Fryslân had van donderdag 6 mei t/m zondag 10 mei last van een telefoonstoring. 

Lees verder

Storing: provincie telefonisch niet bereikbaar

Provincie Fryslân heeft sinds donderdag 6 mei last van een telefoonstoring.

Lees verder

Extra steun uit Herstelpakket No en Moarn voor kleine leefbaarheidsinitiatieven

De provincie Fryslân stelt, net als vorig jaar, geld beschikbaar voor kleine eenzaamheids- en leefbaarheidsinitiatieven. Het geld is bedoeld voor kleine maatschappelijke initiatieven in Fryslân, die de leefbaarheid in wijk, dorp of stad tijdens de coronacrisis vergroten.

Lees verder

Provinciale weg door Dongjum krijgt dorps karakter

De financiering voor de herinrichtingsplannen voor Dongjum is zo goed als rond. Om de verkeersveiligheid te verbeteren, pakt de provincie de kom van Dongjum en de weg tussen Dongjum en Tzummarum aan. Plannen hiervoor kwamen tot stand met inbreng van gemeente Waadhoeke en het dorp zelf.

Lees verder

21 scholen krijgen taalprofiel voor het Fries

Vandaag hebben Gedeputeerde Staten aan de eerste scholen voor primair onderwijs een nieuw Taalplan Frysk-profiel toegekend. Dit profiel geeft aan op welk niveau een school het (vak) Fries aanbiedt.

Lees verder

IMF-subsidie voor 22 projecten in Noordwest Fryslân

De eerste openstellingsperiode van het Iepen Mienskipsfûns (IMF) dit jaar is afgerond. In de regio Noordwest Fryslân verstrekt de provincie Fryslân IMF-subsidie aan 22 initiatieven. In totaal zorgen alle initiatieven voor een investering van ruim 760.000 euro in leefbaarheidsprojecten in deze regio.

Lees verder