donderdag 27 mei 2021

Tumba en Provinsje komme Achtkarspelen te help

It Nijs
Tumba en Provinsje komme Achtkarspelen te help
Tumba, it meldpunt oer diskriminaasjesaken yn Ljouwert, hat yn 'e mande mei it Provinsjebesjoer Fryslân in brief nei minister Koolmees stjoerd nei oanlieding fan it ôfwizen fan de subsydzje-oanfraach...
Lees verder

Hoe seist dat no yn it Frysk?
Lees verder

Waarpraatsje: Tongersdei oergongsdei
DE JOUWER – Der komt sa njonkelytsen in ein oan it fierstente kâlde waar foar de tiid fan it jier en it wurdt ek drûger. Tongersdei is in oergongsdei. Yn
Lees verder

Fundearring fan Romeinsk gebou ûntdutsen yn Nimwegen
Archeologen hawwe by de oere fan de Waal yn Nimwegen de fundearring fan in grut Romeinsk gebou bleatlein. De fynst waard dien op in plak dêr't in wentoer boud wurdt.
Lees verder

Filmke Upstalbeammoeting 2021
Lees verder

Fideo: Taalemansipaasje
Martin ter Denge en Henk Wolf prate oer lytse talen en de emansipaasje dêrfan. Martin ter Denge is warber foar it Twintsk yn it bysûnder en it Nedersaksysk yn it
Lees verder

Jonge Fryske makkers etalearje har
Yn de grutste etalaazje fan Ljouwert etalearje jonge Fryske makkers fan 4 juny oant en mei 28 augustus harren wurk. Se dogge dat yn de ynteraktive, hieltyd feroarjende eksposysje...
Lees verder

Mienskiplik foarstel boere-, natuer- en ûndernimmersorganisaasjes om út stikstofympasse te kommen
Om út de stikstofympasse te kommen hawwe Natuermonuminten, Natuer & Miljeu, LTO Nederlân, VNO-NCW, MKB-Nederlân en Bouwend Nederlân ôfrûne moannen de hannen gearslein. Mei-inoar dogge hja in...
Lees verder