maandag 17 mei 2021

Wetterskip Fryslân: Gezamenlijke commissievergadering Veenweideprogramma

Wetterskip Fryslân
Gezamenlijke commissievergadering Veenweideprogramma
Provinciale Staten van Fryslân en het Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân houden woensdag 12 mei om 19.00 uur een gezamenlijke beeldvormende vergadering over het Veenweideprogramma 2021-2030.
Lees verder

Waterschappen lanceren de waterbazen wandelingen
Waterschappen lanceren de waterbazen wandelingen
Lees verder