vrijdag 4 juni 2021

ensafh: Teleks: Poetry International mei Nyk de Vries en Artvark livestream yn De Lawei

ensafh
Teleks: Poetry International mei Nyk de Vries en Artvark livestream yn De Lawei
Op snein 6 juny om 16.00 oere bringe de Nederlânsk-Fryske poëzij-muzykproduksje fan Artvark en Dichter fan Fryslân Nyk de Vries in foarstelling mei in livestream (try-out) yn De Lawei yn Drachten. Yn...
Lees verder

Blog Johan Veenstra: Plechtighied in et Peleis op 'e Dam
1 juni – 17.00 – Ik zal op vri'jdagmorgen om kwat over achte ophaeld wodden mit de taxi. Dat bericht kwam gister. Iederiene kan de plechtighied in et Peleis op 'e Dam op livestream volgen. Kiek mar...
Lees verder

Pearse wyn
Sûnt in pear jier bin ik frij fanatyk dwaande út te finen wat ik allegearre kin mei wat der by ús op it hiem groeit. Myn fernaamste ynteresse is: is der wat ytbers fan te meitsjen? Fan 'e wike foel...
Lees verder

Blog Daam de Vries: Natuerlik gedrach
Wy libje yn in och sa bysûnder lân. Om dat net al te bot opfalle te litten hawwe wy it der leaver oer hokker dwazen Sjinezen en Russen binne, dan hoecht ús eigen idioaterij de dyk net oer. Wy meie it...
Lees verder

Teleks: Ryksoerheid net fan doel om mear foar it Frysk te dwaan
De Nederlânske Ryksoerheid is bêst tefreden oer it eigen belied foar it Frysk. De swiere ynternasjonale krityk dêrop wurdt lykwols net op yngien. Ferline jier oardiele de Ried fan Europa dat...
Lees verder

Teleks: De tweestrijd van Slauerhoff en de versnipperde manuscripten van een dichter
Het thema van de Boekenweek dit jaar is Tweestrijd en daarvoor moet je bij Slauerhoff zijn. Het korte leven van de romanticus uit Leeuwarden, die ook wel een 'zwervende catastrofe' werd genoemd, is...
Lees verder

Blog Abe de Vries: Fergees ferneamd tanksij City of Literature
'Ynternasjonalisearring' fan de Fryske poëzij is ien fan de spearpunten fan it CoL-programma. Op de webside fan dizze 'netwurkorganisaasje' dy't jierliks tonnen útjaan kin, krijt men in faach idee...
Lees verder

Blog Lomme Schokker: In fergonklik fenomeen
Koeneman, de âldste pakesizzer fan hast seis jier âld, is al in skoft biologearre troch dinosauriërs, fulkanen en lavastreamen. Doe't er noch lyts wie, jonger noch as syn bruorke hjoed de dei, wie er...
Lees verder