vrijdag 18 juni 2021

Kwaliteit ûnderwiis buorket efterút, mar jildt dat ek foar Fryslân?

It Nijs
Kwaliteit ûnderwiis buorket efterút, mar jildt dat ek foar Fryslân?
Bern yn Nederlân kinne folle minder goed rekkenje en skriuwe as tsien jier lyn. Dat docht bliken út ûndersyk fan de SER, de sosjaal-ekonomyske rie. "Nederland kent niet langer een
Lees verder

Earste kursus Klasse Frysk suksesfol ôfsletten
De earste 45 kursisten Klasse Frysk hawwe fan 'e wike harren sertifikaat WOW Frysk yn ûntfangst nommen. De kursus is bedoeld foar learkrêften yn it basisûnderwiis en dosinten Frysk yn
Lees verder

Takomst Hegewarren
De Hegewarren is in polder yn it feangreidegebiet yn Smellingerlân. Der wurdt neitocht oer de takomst fan dat gebiet, want de boaiem sakket, it wetterbehear wurdt komplekser en der komt
Lees verder

Frysktalich tekenteltsje fertelt bern yn Sealterlân wat se by brân dwaan moatte
As der brân útbrekt, kinne de bern yn de Dútske gemeente Sealterlân tenei yn de eigen taal lêze wat hja dwaan moatte. Alle skoallen yn it lytse Frysktalige gebiet krije
Lees verder

Grinzers kleie oer Fryske flagge op boukraan
"Buurt verlost van hoofdpijn", skreau it Grinzer nijswebstee Sikkom woansdei, doe't in Fryske flagge fan in boukraan ferwidere hie. Dy hie dêr in pear dagen wappere en Sikkom hie dêr
Lees verder

Allegear lannen draaie ferrommingen werom om opkomst Yndiaaske koroanafariant
Yn Ruslân sjitte de koroanaynfeksjes omheech. Grut-Brittannië skoot de plende ferrommingen ynearsten foarút. Dat komt trochdat de Yndiaaske fariant fan it koroanafirus (ek wol deltafariant neamd)...
Lees verder

Allegear lannen draaie fersoepelings werom om opkomst Yndiaaske koroanafariant
Yn Ruslân sjitte de koroanaynfeksjes omheech. Grut-Brittannië skoot de plende fersoepelings ynearsten foarút. Dat komt trochdat de Yndiaaske fariant fan it koroanafirus (ek wol deltafariant neamd)...
Lees verder

Underwizers mei akademyske oplieding kinne aai net kwyt op skoalle
Underwizers mei in universitêre oplieding hâlde faak al gau wer op. It wurk op 'e basisskoalle jout har net genôch mooglikheden. Dat docht bliken út in enkête fan de Ryksuniversiteit
Lees verder