dinsdag 15 juni 2021

Leeuwarder Courant: Marokko moet veiligelanders terugnemen, vindt burgemeester Jan Rijpstra van Smallingerland. 'Over...

LEEUWARDER COURANT
Marokko moet veiligelanders terugnemen, vindt burgemeester Jan Rijpstra van Smallingerland. 'Overlast gaat ten koste van het draagvlak voor echte vluchtelingen'
DRACHTEN -

Een klein groepje asielzoekers veroorzaakt zoveel overlast in Drachten dat ze het draagvlak voor asielopvang ondermijnen. Het rijk moet er veel harder aan trekken dat landen van herkomst hun 'onderdanen' terugnemen.

Lees verder

Serviceclub komt met bier voor goed doel: Livesaver

Burgemeester Jan Rijpstra van Smallingerland kreeg onlangs een bijzonder biertje aangeboden bij RT53 van de RT53, de Smallingerlandse tak van de serviceclub die landelijke goede doelen en serviceprojecten ondersteunt. Met de verkoop van Livesaver steunt RT53 de Reddingsbrigade, waar Rijpstra ooit voorzitter van was.

Lees verder

Testlocaties blijven open, maar niet altijd hele dagen. Vier van vijf testlocaties woensdag en donderdag 's middags dicht vanwege hitte
LEEUWARDEN -

Vier van de vijf testlocaties van GGD Fryslân gaan komende woensdag en donderdag 's middags dicht. Dit is vanwege de aangekondigde hitte én vanwege de afnemende vraag naar coronatesten bij de GGD.

Lees verder

Hoe de drone zich ontwikkelt tot nuttig gereedschap van de fjildman: 'It jonge libben yn de maitiid dat moatst beskermje'
LEKKUM -

De drone ontwikkelt zich tot nuttig gereedschap van de fjildman. De jagers van It Bûtenfjild speurden er gisteren mee naar reekalfjes, maar er zit nog meer technisch vernuft aan te komen.

Lees verder

Gemeenten, LTO en veiligheidsregio dringen bij staatssecretaris aan op protocol voor branden met zonnepanelen
NOARDBURGUM -

Er moet een protocol komen voor branden met zonnepanelen, stellen de vier gemeenten in Noordoost-Friesland, LTO Noord en de veiligheidsregio.

Lees verder

Toch eerste lustrum festival 'Frysk op Riis'
RIJS -

Er komt toch een vijfde editie van Frysk op Riis. Het Fries- en streekfriestalig festival stond aanvankelijk gepland voor begin juli vorig jaar, maar de coronacrisis gooide roet in het eten.

Lees verder

Hekwerk school Vrijheidswijk alsnog voltooid door gemeente Leeuwarden
LEEUWARDEN -

De gemeente Leeuwarden heeft dinsdagochtend alsnog het hekwerk tussen het speelveld en een sloot bij basisschool Eestroom in de Vrijheidswijk voltooid.

Lees verder

Posters eerste Oerol geveild
TERSCHELLING -

Tien genummerde replica's van de poster van het allereerste Oerol-festival in 1982 worden geveild via Marktplaats. De opbrengst is voor De Streken, het landschapskunstwerk van Marc van Vliet voor de Waddenkust bij Oosterend dat aan de overleden Oerol-oprichter Joop Mulder wordt opgedragen.

Lees verder