donderdag 17 juni 2021

Ljouwert krijt in nij, ikoanysk keramysk wurk yn de publike romte

It Nijs
Ljouwert krijt in nij, ikoanysk keramysk wurk yn de publike romte
Fan 't simmer wurdt der in monumintaal tegeltablo op de gevel fan Brassery Maria Louise pleatst. Tiisdei 15 jannewaris presintearren de gearwurkjende partners de ambysjeuze plannen foar it...
Lees verder

Gaykrant mediapartner fan Rôze Sneon Ljouwert
Gaykrant is de nije mediapartner fan Rôze Sneon Ljouwert. De webside foar Nederlânske lhbti'ers publisearret de kommende moannen dêrom geregels nijs fan en oer Rôze Sneon '21 op syn...
Lees verder

Unike kâns foar natuerlike enerzjypolder by Langwar
Benoarden Langwar leit in polder fan likernôch santich hektare op in eilân. Yn it doarp is in inisjatyf ûntstien om fan dat eilân in foar Nederlân unike 'enerzjypolder' te meitsjen.
Lees verder

Sina lansearret taikonauten nei nij romtestasjon
Mei in Lange Mars 2F-raket binne yn 'e nacht fan woansdei op tongersdei trije Sineeske romtefearders yn in baan om 'e ierde brocht. De trije sille de earste bemanning foarmje
Lees verder

Petysje Oanfalsplan Skries oan Keamerleden oanbean
De Fêste Keamerkommisje fan lânbou, natuer en itenskwaliteit LNV krige juster de petysje foar it skrieze-oanfalsplan oanbean. Dat barde yn in Fryske greide mei blommen fûgels en kij. De petysje
Lees verder

Dútsers meitsje koroanaprip dy't amper fertuten docht
In nij middel foar koroana wurket lang sa goed net as hope wie. It kin mar 47 persint fan 'e syktegefallen ferhinderje. Dat is gâns minder as de besteande middels
Lees verder

Steaten fine folbouwen fan Fryslân gjin min idee
De measte partijen yn Provinsjale Steaten sjogge it 'deltaplan foar it noarden' yn it foarste plak as in kâns foar Fryslân. Se stypje de lobby fan de noardlike provinsjes om
Lees verder

De wierheid oer de "skjinste lucht" yn Grins
Ferskate media berjochten dat Grins de Nederlânske stêd mei de skjinste lucht wêze soe. Dat soe bliken dwaan út ûndersyk. Sa ienfâldich is it lykwols net. Men kin yn alle
Lees verder