donderdag 10 juni 2021

Provinsje Fryslân: Maak gebruik van de 500 euro regeling!

Provinsje Fryslân
Maak gebruik van de 500 euro regeling!

Op 25 mei 2021 werd deze regeling uit het Herstelpakket 'Lok op 1: No en Moarn' opengesteld.

Lees verder

Wandel- en fietspad langs historische pingoruïnes geopend

Op vrijdagmiddag 4 juni is het wandel- en fietspad tussen de Langelaan en Gaestmabuorren, ten westen van Burgum, officieel geopend. De openingshandeling werd verricht door wethouder Tytsy Willemsma van de gemeente Tytsjerksteradiel, directeur Henk de Vries van It Fryske Gea en Bertus Mulder, voorzitter van de gebiedscommissie De Centrale As.

Lees verder

Historische rolpalen en wisselplaatsborden in ere hersteld

Oude tijden herleefden vanmiddag in Dokkum. Gedeputeerde Avine Fokkens – Kelder en wethouder Jelle Boerema stapten aan boord van een trekschuit. Voortgetrokken door een paard brachten ze post naar Dokkum. Dit ter ere van twee rolpalen en dertien wisselplaatsborden die zijn opgeknapt tussen Dokkum en Kollum. 

Lees verder

Gedeputeerde Sietske Poepjes bezoekt Leader-project 'Buorkje mei fûgels'

De afgelopen periode ontvingen melkveehouder en weidevogelboer Marten de Jong en zijn vrouw Anneke steeds meer bezoekers op hun boerderij in Baaium. Samen verzorgen zij excursies en geven zij voorlichting over hun manier van boeren, het zogenaamde 'buorkje mei fûgels'.  Mede dankzij de verkregen LEADER subsidie kon de bouw van een ontvangstruimte bij hun bedrijf doorgaan. Zo kunnen zij het groeiende aantal bezoekers op een goede en professionele manier blijven ontvangen. Gedeputeerde Sietske Poepjes overhandigde vandaag het LEADER-bordje waarmee de subsidie definitief is toegekend.

Lees verder

Meer stagekansen voor MBO-studenten door nieuwe subsidieregeling

Studenten, die een opleiding volgen op MBO entree (1) of niveau 2, moeten in het kader van hun opleiding stagelopen.

Lees verder

Steun voor scholen die Friese groepsaccommodaties boeken

Friese scholen die hun werkweek of een educatieve dagexcursie boeken bij een Friese groepsaccommodatie, kunnen hiervoor subsidie aanvragen.

Lees verder

Veilig zwemmen in buitenwater, waar kan dat dit jaar?

Ieder jaar wijst de provincie Fryslân zwemwaterlocaties voor oppervlaktewater aan. Op deze zwemwaterlocaties wordt het water getoetst op hygiëne en veiligheid. Daarnaast wordt er bepaald of er zwemwaterlocaties verdwijnen of dat er juist nieuwe bijkomen.

Lees verder