vrijdag 4 juni 2021

Rjochter ferbiedt útlevering Katalaanske presidint Puigdemont oan Spanje

It Nijs
Rjochter ferbiedt útlevering Katalaanske presidint Puigdemont oan Spanje
België mei Carles Puidemont, de Katalaanske presidint yn ballingskip, net útleverje oan justysje yn Spanje. Dat hat it Gerjochtshof fan de Europeeske Uny hjoed besletten. It Europeesk Parlemint hat de
Lees verder

Opfrysker
Lees verder

Waarpraatsje: Freed minder sinne.
DE JOUWER – It wie in waarme en suver hast wat neare simmerdei en it bleau yn Fryslân drûch. Freed is der wat minder sinne as de lêste dagen. Yn
Lees verder

Dûbeldtsjokke DE NIJE 'bisten' mei Carola Schouten
Jiergong 3, nûmer 2 fan DE NIJE iepenet mei in fraachpetear mei minister Carola Schouten fan LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit). "Ik fyn hurdfytsen in pachtige sport". It fraachpetear mei
Lees verder

Beklimmers 8: 'Bezint eer ge begint'
It plattelân is by útstek it plak foar spiritualiteit. De stilte biedt romte foar rêst en besinning. Kin Fryslân dêr net mear mei dwaan, is de fraach yn 'Bezint eer
Lees verder

Trije noardlike keunstners yn nije eksposysje Wall House yn Grins
Gabrielle Kroese, Sabine Liedtke en Ismaël Lotz toane harren wurk yn de nije eksposysje Are You Now yn Wall House #2. De titel ferwiist nei it projekt fan Lotz, mar
Lees verder

Amerikaansk rapport oer ufo's ferskynt dizze moanne
De Amerikaanske ynljochtingetsjinsten hawwe gjin bewiis fûn dat de ûnidentifisearre fleanende objekten (ufo's) dy't de lêste tweintich jier waarnommen binne, fan bûtenierdske wêzens...
Lees verder

Stipe omwenners foar wynmûnen blykt amtlike ferrifelderij
It wie al opfallend dat ynwenners fan it 'griene hert' fan 'e Rânestêd sa manmachtich foarstanner wiene fan wynmûnen deun by harren huzen. Oer it generaal steane minsken dêr...
Lees verder