dinsdag 22 juni 2021

Wetterskip Fryslân: Wij maken polder De Foarútgong klaar voor de toekomst

Wetterskip Fryslân
Wij maken polder De Foarútgong klaar voor de toekomst
We verbreden de poldersloten in polder De Foarútgong tussen Joure en Heerenveen. Zo ontstaat er meer waterberging en kunnen de oevers natuurvriendelijker worden onderhouden. Het doel is om te zorgen voor schoon water en het gebied beter te beschermen tegen wateroverlast en watertekorten door...
Lees verder

Inrichting drie natuurgebieden in beekdal van De Lende
In het beekdal van De Lende wordt 102 hectare grond ingericht voor Natuurnetwerk Nederland. Op 15 juni 2021 stelden Gedeputeerde Staten van Fryslân het inrichtingsplan vast.
Lees verder