zaterdag 17 juli 2021

Frysktalige tsjerketsjinst 18 july 2021

It Nijs
Frysktalige tsjerketsjinst 18 july 2021
Koudum Martinytsjerke, 09.30 o., ds. K. Boomsma
Lees verder

Hoe seist dat no yn it Frysk?
Lees verder

Waarpraatsje: Waarm wykein
DE JOUWER – De sinne hie it freed folle dreger as juster noch tocht waard. It bleau hast de hiele dei skier. It waar foar it wykein sjocht der goed
Lees verder

Bouwe de Boer: Skaadkosten
Kollum Hieltyd mear minsken wolle in hûs dat boud is fan lokale materialen. Tige lang lyn barde soks fanselssprekkend. Der wie gjin oare kar. Tsjintwurdich kinne we wol kieze. No
Lees verder

Wykoersjoch koroanasifers 9 o/m 15 july 2021
Seiskear safolle nije besmettingen It tal nije koroanabesmettingen is yn Fryslân yn in wike tiid mear as ferseisfâldige: 1467 positive testen tsjin 229 de wike dêrfoar. Yn twa wiken is
Lees verder

De lykdoar
Folksferhaal Yn 'e foarein fan âlde pleatsen waard foarhinne in doar set, dy't allinnich iepen kaam by trouwen en ferstjerren. As der in jonge frou, in breid, op 'e pleats
Lees verder

Feestlike 20e edysje Ynternasjonaal Keamermuzykfestival Skiermûntseach
Fan 2 o/m 7 oktober fiert it Ynternasjonaal Keamermuzykfestival Skiermûntseach syn tweintichste jierdei. Yn in gearspul fan muzyk en natuer presintearret it populêre, jubilearjende festival oer it...
Lees verder

'Ik haw myn kobist fêstbûn oan in appelbeam'
Karlêzing tweintich jier poëzy fan Abe de Vries Jûn hie yn Warkum de twatalige dichtbondel Ik haw myn kobist fêstbûn oan in appelbeam / Ik bond mijn koe vast aan
Lees verder