woensdag 28 juli 2021

Tiid foar ferriking

It Nijs
Tiid foar ferriking
Folkshegeskoalle Schylgeralân by Hoarne op Skylge hat foar it kommende healjier in stikmannich nije kursussen yn syn programma opnommen: in workshop Spekstien en in pear nije retrêten. Dêrneist komme...
Lees verder

Grutte groepen wer wolkom op 'e pleats
Win in wykeintsje by de boer foar tsien persoanen Yn ferbân mei de koroanamaatregels hawwe boeren en túnkers mei in groepsakkomodaasje de doarren goed in jier tichthâlde moatten. Underwilens binne
Lees verder

Beskikberheidswizer foar passende help foar bern en jongelju yn Fryslân
Sosjaal Domein Fryslân presintearret de ynfiering fan de Beskikberheidswizer yn Fryslân. Dat is in ynteraktive (web)applikaasje dy't de beskikberens fan jeugdhelp oersichtlik yn byld bringt...
Lees verder

Bezos wol moannelâner foar NASA ûntwikkelje
Amazon-oprjochter en miljardêr Jeff Bezos wol dat de Amerikaanske romtefeartorganisaasje NASA ek syn bedriuw Blue Origin de opdracht gunt om in moannelâner te bouwen. Hy stelt foar om de kommende
Lees verder

Efkes laitsje
Lees verder

Pytsje de Graaf hâldt op as wethâlder fan Noardeast-Fryslân
Wethâlder Pytsje de Graaf (FNP) leit nei mear as tsien jier wethâlderskip har funksje del fanwegen har sûnens. Se makke dat bekend yn in brief oan de foarsitter fan de
Lees verder

Hoe seist dat no yn it Frysk?
Lees verder

Waarpraatsje: Net botte simmersk
Fannacht krije we, lykas hjoed oerdei, buien. It sil sa'n 14 graden wurde en de wyn, út it súdwesten, is matich en op de Iselmar krêftich oant hurd. Tongersdei kinne
Lees verder