zondag 29 augustus 2021

ensafh: Aginda 10 o/m 12-09-2021: Jan Ritskes Poëzie Event

ensafh
Aginda 10 o/m 12-09-2021: Jan Ritskes Poëzie Event
Klik op it plaatsje foar in grutter byld.… Lês fierder
Lees verder

Monostich: Poetic Forms
Poetic Form Fridays are made to share various poetic forms. This week, we look at the monostich, a one-line poem. We usually have so many rules when we look at these poetic forms. However, this...
Lees verder

The story of Cuba's difficult relationship with revolutionary writers
Fidel Castro welcomed writers such as Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir and Allen Ginsberg—but eventually most of the literati sought to distance themselves from the Cuban leader A freedom...
Lees verder

Kollum Jan Schokker: Utfûgelje
Wat is keunst? Better frege, wat betsjut keunst yn wêzen foar my persoanlik? Dat is sa'n besteansfraach dy't geregeldwei yn myn libben oerdriuwt en dêr't ik noch gjin goed antwurd op ha. Te faak...
Lees verder

Blog Lomme Schokker: Man fan de klok
Sels fyn ik it in net sa'n min autistysk trekje: it ferlet om jûns kertier foar alven op bêd te lizzen en net in minút letter. Dat jout my tsien minuten om klear te kommen. Tsien minuten om der nei...
Lees verder