zondag 8 augustus 2021

ensafh: Kollum Joana Duarte: Taalemansipaasje

ensafh
Kollum Joana Duarte: Taalemansipaasje
Goed nijs foar meartaligens yn Nederlân! It CBS die ûndersyk nei meartaligens by fyftjinplussers en makke de útkomsten bekend yn july. Ut it ûndersyk docht bliken dat in kwart fan de fyftjinplussers...
Lees verder

Teleks: Boek meer dan vijftig jaar te laat teruggebracht naar Schotse bibliotheek
De Schotse bibliotheek Paisley Central Library kreeg wel een heel verrassend pakketje: een anonieme zender had de bibliotheek een boek, twintig pond (23,50 euro) en een briefje opgestuurd. Op het...
Lees verder

Rondel Double: Poetic Forms
Poetic Form Fridays are made to share various poetic forms. This week, we look at the rondel double, a 16-line French form. For this week's poetic form, let's look at the rondel double,...
Lees verder

Teleks: Ina Schroders-Zeeders har earste moannegedicht fan Augustus 2021 foar RIXT
  voor we de herfst in vallen / foar't wy de hjerst yn falle is Ina Schroders-Zeeders har earste moannegedicht fan Augustus 2021 foar RIXT. De Fryske oersetting is fan Geart Tigchelaar. foar't...
Lees verder

Teleks: Roemers uitspraken over Bouterse kloppen niet met verslag van jury van Prijs der Nederlandse Letteren die haar inzicht in de grote geschiedenis toedicht
Er is kritiek op politieke uitspraken van de Surinaamse schrijfster Astrid Roemer die in Brussel in oktober 2021 de Prijs der Nederlandse Letteren 2021 ontvangt. Aan de prijs is een geldbedrag...
Lees verder

Blog Douwe Kootstra: Mei it natuermonumint deun njonken ús hûs ha ik in haat-leafdeferhâlding. De sa likernôch 18 meter hege swarte els – omtrek 224 sentimeter- is mei syn alle kanten útbrûzjende koroanakapsel in opfallend oerbliuwsel út de perioade foardat ús jierren santich wenwyk út de grûn stampt waard. Dizze âldfader wie lang lyn 'gewoan' in beamke út sa'n klassyk rychje elzen oan in boeresleatsje yn it kûlisselânskip fan de Fryske Wâlden.
Mei it natuermonumint deun njonken ús hûs ha ik in haat-leafdeferhâlding. De sa likernôch 18 meter hege swarte els – omtrek 224 sentimeter- is mei syn alle kanten útbrûzjende koroanakapsel in...
Lees verder