vrijdag 20 augustus 2021

ensafh: Missa Brevis

ensafh
Missa Brevis
Klik op 'e foto foar in grutter byld.… Lês fierder
Lees verder

Oersetting Robert Frost: Net sa sosjaal
    Net sa sosjaal Fan jimme hawwe guon it der faaks wol op stean En om de oaren hoecht myn straf net te swier Foar wat ik te dwaan fûn, want it wie net ferbean, Mar allikemin oplein...
Lees verder

Teleks: De bonte staalkaart van de Friese mediëvistiek
Het blijft een mooie gewoonte onder vakbroeders en -zusters in de wetenschap om elkaar op belangrijke momenten in de carrière een feestbundel cadeau te doen die de jubilaris in het zonnetje zet. Dat...
Lees verder

Blog Lomme Schokker: Festival Oranjewâld
n read fytske, in trochtraper sûnder remmen mei houten blokjes op 'e trapers en in pakjedrager dat inkeld mei ien moer fêstsitte wol. Op 'e dyk hâldt grutte broer de fyts oerein en ik klim der op. Hy...
Lees verder

Geart Tigchelaar: Twa besprekken yn 'e nijste Ensafh
Der binne gjin redenen genôch te betinken om nét in abonnemint op it Frysktalige, literêre tydskrift Ensafh te nimmen. Mar it nijste nûmer springt der foar my fier boppe-út, mei't dêr fan sawol...
Lees verder

Het Gilgamesj-epos: het oudste fictieverhaal ter wereld
Het Gilgamesj-epos: het oudste fictieverhaal ter wereld Rein Brobbel 19 augustus 2021 Het Gilgamesj-epos is waarschijnlijk de oudste geschreven fictie die ooit is ontdekt. Het verhaal ontstond rond...
Lees verder