zondag 1 augustus 2021

ensafh: Teleks: OPERAASJE KRYTGEDICHT Streekdichter fan Noardeast-Fryslân fan ’e sokken riden

ensafh
Teleks: OPERAASJE KRYTGEDICHT Streekdichter fan Noardeast-Fryslân fan 'e sokken riden
Op 29 july hat Streekdichter fan Noardeast-Fryslân, Geart Tigchelaar, yn 'e mande mei de faam op ferskate plakken yn de gemeente Noardeast-Fryslân in saneamd krytgedicht oanbrocht. Mei Operaasje...
Lees verder

Kollum Jan Koops: Wen d'r mar an
Aj' de reklame geleuven moeten dan zoj' haost daenken dat et leven maekber is. En dan is et een tegenvaller as dat niet zo bliekt te wezen. Zundag zee een deskundige daoromme veur de...
Lees verder

Kollum Joana Duarte: Bôle-iters
Nei in odyssee fan faksinaasjes en PCR-tests, bin ik thús op fakânsje, yn Portugal. Wylst ik dit stikje skriuw binne ús heit en mem dwaande mei de tariedings foar de lunsj. Dêrby is der gjin sprake...
Lees verder

Englyn Proest Dalgron: Poetic Forms
Poetic Form Fridays are made to share various poetic forms. This week, we look at the englyn proest dalgron, a Welsh quatrain form. For this week's poetic form, we're examining another...
Lees verder

Romeinen, Germanen, gemene woorden
Lang voordat geleerden inzagen hoe allerhande talen van Europa tot in India afstammen van een enkele taal, het Indo-Europees, was er verwondering over de overeenkomsten en verschillen tussen talen....
Lees verder

Revealed: the secret trauma that inspired German literary giant
WG Sebald's writing on the Holocaust was driven by the anger and distress he felt over his father's service in Hitler's army His books are saturated with despair. Over and over again, his...
Lees verder