zondag 12 september 2021

De Fryske flogger: Allemachtichste tsjokke auto’s yn Ljouwert

It Nijs
De Fryske flogger: Allemachtichste tsjokke auto's yn Ljouwert
Lees verder

Fleet fan minsken ropt om ûnôfhinklikens Kataloanië
Yn de Katalaanske haadstêd Barcelona hat hjoed in grutte kloft folk de ûnôfhinklikens fan Kataloanië easke. Sa'n fjouwerthûnderttûzen minsken giene yn Barcelona de dyk op. Dat is goed fiif...
Lees verder

It njoggende wurd: Stean yn foar in suvere rjochtspraak
Oertinking Lit it oeral en altiten earlik om en ta gean Wat soe dat geweldich wêze as ús rjochtspraak suver wie en as it oeral en altiten earlik om en
Lees verder

De amish
Wat hjiroan foarôf gie: Menno Simons as rjochtsinnich kristen | It Nijs In programmatyske ynlieding troch Boaz Harmsen en Eric Hoekstra De wiere erfgenamten fan Menno Simons (seksje 3) Wy
Lees verder

Presidint Biden ropt op ta nasjonale ienheid
It Wite Hûs hat in fideoboadskip fan presidint Biden publisearre ta gelegenheid fan de betinking fan de oanslaggen fan 11 septimber 2001. Dêryn ropt er ta nasjonale ienheid op. "Ienheid
Lees verder

Rûnlieding troch de dûbeld-eksposysje 'Jan Loman │Grinskrusend' yn Tresoar
​Op 15, 22, en 29 septimber jout Bert Looper in fergeze rûnlieding troch de dûbeld-eksposysje Jan Loman │Grinskrusend yn Tresoar. De rûnlieding begjint om 14.00 oere. De útstalling yn Tresoar
Lees verder

Alde: Dei fan de Boerinne
Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp.
Lees verder

Waarpraatsje: Moandei wat mear sinne
DE JOUWER – Nei in, foar it grutste part fan de tiid, skier wykein krije wy moandei wer wat mear sinne. Yn 'e nacht nei moandei ta is de loft
Lees verder