vrijdag 3 september 2021

ensafh: In lange tocht fol muoitepine

ensafh
In lange tocht fol muoitepine
It simmerwaar makke dat ik de lêste moannen wer ris aardich oan it lêzen rekke. Der wiene twa boeken dy't der boppeút stutsen, wat de wille fan it lêzen en de útdaging fan it oertinken oangiene. De...
Lees verder

Teleks: Besprek 'Humor út de Wâlden' fan Nyk de Vries
Sels bin ik berne yn Wierum, hikke en tein yn Minnertsgea en no wenjend yn Dokkum. Fan see nei klaai en no tsjin de Wâlden oan…. Ik soe in frjemde ein yn 't bit wêze moatte foar "It bêste fan Nyk de...
Lees verder

Teleks: 'Oar hûs' fan Deenske en Fryske dichters
Fryske keunstners, skriuwers, dichters fiele harren gauris ferbûn mei Skandinavië, ha ik it idee, sjogge harsels miskien as heale Wytsings, hawwe wat mei de talen fan it noarden, de skiednis, it...
Lees verder

Teleks: Frysk kin noch mear brûkt wurde op social media
Jonge Friezen brûke graach de Fryske taal op social mediakanalen, bygelyks op Facebook of Whatsapp. Mar it kin noch folle better. Dat konkludearret promovenda Lysbeth Jongbloed yn har ûndersyk...
Lees verder

Kollum Jan Koops: Poletieke index
Sund een weke hewwe d'r in oons laand een ni'je index bi'j: de nationaole poletieke index. Elke maond wodt daorin deurgeven wie de beste Nederlaanse politikus was en ok welke...
Lees verder

Teleks: KB verwerft drie bijzondere middeleeuwse handschriften
Het komt niet vaak komt voor dat de KB in één keer drie nieuwe middeleeuwse handschriften rijker is! Een Gelders psalter met luxe decoratie (ca. 1420-1430), een Hollands boek met muziek en gebeden in...
Lees verder