zaterdag 25 september 2021

Frysktalige tsjerketsjinsten 26 septimber 2021

It Nijs
Frysktalige tsjerketsjinsten 26 septimber 2021
Bitgummole Prot. tsjerke, 9.30 oere, ds. J. v.d. Meer Dronryp De Alde Wite, 9.30 oere, ds. A. Terlouw Hjerbeam Niklaastsjerke, 9.30 oere, P. Speelman Itens Martinitsjerke, 10.00 oere, ds. J.
Lees verder

Subsydzje foar wurkwiken ûnderwiis
Fryske skoallen dy't harren wurkwike by in Fryske groepsakkommodaasje boeke of in dei-ekskurzje organisearje litte, kinne by de provinsje in oanfraach foar subsydzje yntsjinje. Dêr is al aardich...
Lees verder

Kabelbaan yn Alde Feanen
Fan It Fryske Gea Juster hawwe de bern fan de Master Frankeskoalle út Earnewâld de nije kabelbaan yn de Alde Feanen iepene troch him yn gebrûk te nimmen. Jula de
Lees verder

'Mooglik yn lêste grutte iistiid al minsken yn Noard-Amearika'
Sechtich fuotlêsten fan prehistoaryske minsken binne faaks it bewiis dat minsken folle earder út Azië wie nei Amearika kommen binne as oant no ta oannommen waard. De spoaren waarden in
Lees verder

Hoe seist dat no yn it Frysk?
Lees verder

Waarpraatsje: Skier wykein
DE JOUWER – It wie freed skier, mei sa út en troch wat sinne, en yn it wykein sjogge we de sinne ek net in soad. It is wol noflik
Lees verder

Jan Schokker: Trekfûgels
Kollum Krekt as by fûgels sit it reizgjen by in part fan myn famylje yn de genen. Foar guon fan ús is it miskien in foarm fan ûnrêst, foar in
Lees verder

It skot (ferhaal)
Geart Aebinga en syn soan Jelte hawwe freed te jeien west nei de Feluwe. Dêr hawwe se kunde oan in man dy't by 't simmer in stik of tsien djoere
Lees verder