vrijdag 10 september 2021

Ljouwert makket gading nei Europeeske ynnovaasjetitel

It Nijs
Ljouwert makket gading nei Europeeske ynnovaasjetitel
De gemeente Ljouwert makket it foar twadde jier kâns om in Europeeske ynnovaasjetitel yn 'e wacht te slepen. Mei in bid dat him rjochtet op de ynnovaasjekrêft fan Ljouwert yn
Lees verder

De Dick Maas-metoade yn 'Het Uur van de Wolf'
It draaien op in filmset fynt regisseur Dick Maas in tiidrôvjende ûnderbrekking fan it echte wurk: it betinken fan in prikeljend basisidee, spektakulêre aksjesênes, spannende muzyk en in flitsende...
Lees verder

Wetter foar letter
Deputearre Steaten fan Fryslân hawwe de Drinkwetterstrategy Fryslân 2050 fêststeld. Dy strategy, 'Wetter foar letter' – yn gearwurking mei wetterbedriuw Vitens ta stân kommen – omskriuwt hoefolle...
Lees verder

Efkes laitsje
Lees verder

Fryslân op 'e kaart op World Circular Economy Forum
Op it World  Circular Economy Forum (WCEF), dat op 15 september 2021 yn Amearika holden wurdt, sil John Vernooij, foarsitter fan de Feriening Sirkulêr Fryslân (VCF), sprekke oer de sirkulêre
Lees verder

Ynfloed bloeisônen Fryslân troch koroana ekstra wichtich
In sûne libbensstyl en it gefoel fan earne by te hearren drage by oan it wolwêzen en in goede wjerstân tsjin sykte. Om dy reden stimulearret de provinsje bloeisônen. By
Lees verder

Henk Wolf: ûnnatuerlik sjoernalistyk Frysk
As ik Frysktalige nijsartikels lês, dan falt my hast alle kearen wer op hoe'n grut nivoferskil oft der tusken it iene stik en it oare bestiet. De ferskillen binne folle
Lees verder

Jongfryske Mienskip yn petear mei deputearre Fokkens
Deltaplan? Bouwe neffens Skandinavysk model foar de jongerein! Tongersdei 9 septimber hat in delegaasje fan de Jongfryske Mienskip (JFM) mei deputearre Avine Fokkens praat. Underwerpen wiene de...
Lees verder