vrijdag 24 september 2021

Maak kennis met zomerpolder de Wyldlannen

It Fryske Gea
Maak kennis met zomerpolder de Wyldlannen
Geschiedenis en ligging Gelegen in het prachtige Nationaal Park de Alde Feanen ligt de Wyldlannen op de overgang van de veengronden van het Fryske Lege Midden naar de klei-op-veengronden meer westelijk. In de polder vind je dan ook verschillende diktes van de kleilaag op het veenpakket. Dit zorgde...
Lees verder

It Fryske Gea zet zich in voor 'Natuer mei de Mienskip'
Chris Bakker is één van de bedenkers van Natuer mei de Mienskip. Zijn motivatie daarvoor is om zoveel mogelijk natuur in Fryslân te krijgen èn om zoveel mogelijk mensen in staat te stellen daar aan mee te doen. Chris is adjunct-directeur en hoofd van de afdeling natuurkwaliteit van It Fryske Gea....
Lees verder

Vaartochten naar buitenmuseum op It Eilân
Reserveer je plek Speciaal voor degene die geen eigen boot heeft en graag de fototentoonstelling wil bekijken, bieden wij zaterdag 25 september vanaf 10:00 uur overtochten aan! Reserveer nu een plekje op de boot en je wordt vanaf Goëngahuizen overgevaren door onze schipper. Op It Eilân staat onze...
Lees verder

Op schoolreisje in It Fryske Gea was nog nooit zo leuk!
It Fryske Gea organiseert samen met Nationaal Park de Alde Feanen het jaarlijkse uitstapje voor midden- en bovenbouw (groep 3 t/m 8) van scholen uit de provincies Fryslân, Groningen, Drenthe en Overijssel. Elk jaar bezoeken ongeveer 2.500 basisschoolkinderen onder begeleiding van enthousiaste...
Lees verder

It Fryske Gea krijgt Energie VanOns
'Door over te stappen op stroom en gas van Energie VanOns dringen we onze CO₂- uitstoot nu flink terug. Een forse en goede stap!', zegt Hoofd Beheer van It Fryske Gea Johan de Boer. 'We willen het energiegebruik op een aantal locaties ook omlaag brengen en we zien mogelijkheden voor het...
Lees verder