donderdag 30 september 2021

Waarpraatsje: It skeelt in jas

It Nijs
Waarpraatsje: It skeelt in jas
DE JOUWER – It wie in strieminne woansdei en it bliuwt foarearst ek hjerst. Tiisdeitejûn en yn 'e nacht nei tongersdei ta falle der buien. De wyn giet fan it
Lees verder

Efkes laitsje
Lees verder

Nederlânsk Blazers Ensemble spilet 'Troubadours'
It Nederlânsk Blazers Ensemble (NBE) set yn syn nije foarstelling Troubadours de Arabyske Ud, de mem fan alle tokkelynstruminten, yn it sintsje. Fjouwer jonge Nederlânske tokkeltalinten: ud-spiler...
Lees verder

FryslânDOK: 'Dolf Verroen – it bern, de skriuwer'
Yn novimber 2021 ferskynt in nij boek fan Dolf Verroen: Feestelijk maar vreselijk. Dizze kear gjin berneboek, mar syn memoires, yn de foarm fan persoanlike oantinkens oan skriuwers. It jout
Lees verder

Binne Mosk: Druk
Wolle jimme begjinne mei sjampanje? Lekker. Ik moat noch ride. Foar my fris, sûnder sitroen. Ferdomme, wat lekker. Spitich datst sa ferstannich bist. Sa begjint de trailer fan de Oscarwinnende
Lees verder

Gysbert Japicxpriis 2021 foar Eeltsje Hettinga
De Gysbert Japicxpriis wurdt dit jier takend oan dichter Eeltsje Hettinga foar de gedichten dy't er skreau as 'Dichter fan Fryslân'. De priis wurdt op 6 novimber útrikt, as ôfsluter
Lees verder

Op it nulpunt begjinne
Nei oanlieding fan it kranteberjocht fan hjoed dat der yn Holwert in tsjerke te keap stiet, wiis ik op de oertinking foar hjoed, 30 septimber, yn it bibelsk deiboek Wekker
Lees verder

Waarpraatsje: Unstabyl en rûzich
DE JOUWER – It wie tongersdei foar it grutste part noch wol in kreaze hjerstdei. Freed, sneon en snein wurde wiete dagen. Yn 'e nacht fan tongersdei op freed is
Lees verder