woensdag 22 september 2021

Wetterskip Fryslân: We gaan de Lemsterrijn uitbaggeren

Wetterskip Fryslân
We gaan de Lemsterrijn uitbaggeren
We starten vanaf 20 september met de aanleg van een baggerdepot langs de Lemsterrijn bij Lemmer. In de tweede helft van oktober beginnen we met het uitbaggeren van de vaart. Het baggerdepot wordt dan gebruikt om de bagger in op te slaan. De baggerwerkzaamheden duren naar verwachting tot eind 2021.
Lees verder

Onderwaterdrainage leidt niet tot minder CO2-uitstoot
Onderwaterdrainage beïnvloedt de grondwaterstand in het veen, maar het leidt niet tot minder CO2-uitstoot. Die conclusie trekken de Radboud Universiteit en Wageningen Environmental Research (WENR) na onderzoek bij acht Friese boeren.
Lees verder