zondag 24 oktober 2021

ensafh: Kollum Joana Duarte: De frisistyk (II)

ensafh
Kollum Joana Duarte: De frisistyk (II)
Binne frisisten altyd memmetaalsprekkers? Moatte frisisten perfoarst Fryske taal- en letterkunde studearre hawwe? Sokke fragen stelde ik ferline wike yn myn kollum. Ik realisearre my dat ik gjin goed...
Lees verder

Wat Friese werkwoorden ons leren over taal
"Wurkesto juster of wurktesto juster? Bist der hinne gien of giend of gong of gongen?" Het Fries kent al sinds jaar en dag veel variatie in werkwoordsvervoegingen en uit recent onderzoek van Fryske...
Lees verder

'Sineeske Ukelele' fan Berend Folkertsma
Berend Folkertsma op de ukelele, tegearre mei syn Dokkumer buorlju Ling Ping en Mei-li Ping op tradisjonele Sineeske instruminten.    … Lês fierder
Lees verder

Blog Sigrid Kingma: It ferhaal fan Sjong
Ik kom 17 novimber op tillefyzje. Fryske tillefyzje dan, mar dat telt ek. Ik sit nammentlik yn de sjuery foar Liet, de ferskeskriuwwedstryd. It is wol in moai útstapke nei in oare keunstfoarm. "Mar...
Lees verder

Kollum Jan Schokker: Mastersfûgel
Wy binne foar ús wurk yn La Rochelle, mar sjogge as nijsgjirrige reizgers om ús hinne. De havenstêd mei sa'n 70.000 ynwenners leit yn it westen fan Frankryk, oan de Golf fan Biskaje, en is ien en al...
Lees verder