vrijdag 15 oktober 2021

ensafh: Poëzij is foar jûns, ynterview mei Cornelis van der Wal

ensafh
Poëzij is foar jûns, ynterview mei Cornelis van der Wal
Cornelis van der Wal (1956) sil moarn, 14 oktober, op de alfde edysje fan it ynternasjonale poëzyfestival Transpoesie te Brussel út syn wurk foardrage. Dy edysje is op 23 septimber iepene en wurdt op...
Lees verder

Poëzij Jog Deegenaar: Uitzicht op de Lemsterpolder
    Uitzicht op de Lemsterpolders Of het er altijd al zo bij lag, er geen eeuwen strijd was tegen het water, of ook de inrichting, uitruil en het dagende besef dat van land weer water...
Lees verder

Teleks: Lêste gedicht Nyk de Vries as Dichter fan Fryslân
Hjoed ferskynde alwer it lêste gedicht fan Nyk de Vries as Dichter fan Fryslân. Diskear in gedicht spesjaal yn it teken fan Rôze Sneon, it gedicht 'Call me by your name'. It gedicht waard ek...
Lees verder

Aginda 16-10-21: Presintaasje bondel mei blomlêzing LHBTY+-literatuer op Rôze Sneon
'Do draachst de leafde oan' Op Rôze Sneon, 16 oktober, presintearje Tresoar, Afûk en Ljouwert City of Literature de bondel 'Do draachst de leafde oan. Literatuer fan Fryslân troch yn rôze bril'. De...
Lees verder

Teleks: Ferdinand de Jong skriuwt Frysk Kadoboek 2022
Skriuwer Ferdinand de Jong (Oranjewâld, 1969) skriuwt it Frysk Kadoboek 2022. Yn 2010 ferskynde fan him syn earste roman 'Guozzeflecht'. Twa jier letter krige hy de Rink van der Velde priis foar syn...
Lees verder

Blog Jaap Slager: Nederlânske talen
"Nederlands, als 't eem kan!" Hearde ik dêr in Grinslânske tongslach? 'k Hie Frysk tsjin de man praat. No, as dat gjin Nederlânsk is, dan wit ik it net mear — offisjele rykstaal, nota bene. Mar...
Lees verder