zondag 3 oktober 2021

ensafh: Was er ooit een Vlaamse Shakespeare?

ensafh
Was er ooit een Vlaamse Shakespeare?
Over het vinden van verloren teksten. Al in de middeleeuwen werden er in ons taalgebied heel wat teksten neergepend. Hoeveel dat er zijn, weet niemand, want in die duizend jaar zijn er enorm veel...
Lees verder

It tiidrek fan in gedicht
Doe't ik in jier of sechtsjin wie en guon bestimde langsten my wat yn de wei sieten, foarme stadichoan de poëzy in begearich perspektyf yn myn lege jûnen. Ik typte sokke gedichten oer as dizze fan...
Lees verder

Blank Verse: Poetic Forms
Poetic Form Fridays are made to share various poetic forms. This week, we look at blank verse, a form invented by the Earl of Surrey. This week, we're going to (finally) address an older...
Lees verder

Aginda 09-10-21: Dichterskollektyf RIXT komt mei It Literêr Sirkwy
Earste sirkwyjûn op 9 oktober yn kafee Marktzicht yn Drachten Frysk Dichterskollektyf RIXT bringt It Literêr Sirkwy werom mei in nije rige literêre jûnen yn 2021-2022. Poëzy en muzyk binne de fêste...
Lees verder

Teleks: Ferhalewedstriid De Nije
It Fryske tydskrift De Nije skriuwt in ferhalewedstriid út. It tema is Eilannen. It giet om selsbetochte of wier barde ferhalen oer ien of mear eilannen, tichteby of fierôf, dat docht der net ta. Se...
Lees verder

Teleks: Boek 'De sonde fan Haitze Holwerda' is út
De roman 'De sonde fan Haitze Holwerda' fan skriver Ulbe van Houten is d'r nou ok in 't Bildts. 't Ferhaal gaat over 'n graidboer fan 't Frise plattelând, die't foor de ongetiid drie Bildtse...
Lees verder