woensdag 6 oktober 2021

Hoe seist dat no yn it Frysk?

It Nijs
Hoe seist dat no yn it Frysk?
Lees verder

Waarpraatsje: Woansdei kâns op in bui
DE JOUWER – It wie in kreaze tiisdei, mar letter op 'e middei reinde it in skoft. Lang duorre it wiete waar net. Woansdei is der kâns op in bui.
Lees verder

Sawa's yn Fryslân?
Yn it Brûsplak by Feanwâlden binne de earste ieren al te sjen fan de rys dy't dêr earder dit jier siedde is. Op himsels is it al bysûnder dat yn
Lees verder

Nijsgjirrige skiednis Arumer tsjerke-oargel
Kommende sneon, 9 oktober 2021, sil de Ljouwerter stedsoargelist Theo Jellema yn Arum op 'e tekst oer de oargelskiednis fan de Lambertustsjerke dêr. Yn it rike tsjerklik argyf fan Arum
Lees verder

Fryslân DOK: Ivgi&Greben 'Nice to meet you'
Nice to meet you! is de foarstelling fan Ivgi&Greben, it earste ynternasjonale profesjonele dûnsselskip yn ús provinsje. FryslânDOK folget de goreografen en de dûnsers ûnderweis nei harren...
Lees verder

Fryslân ferkearsfeilichste provinsje fan Nederlân
Yn 2020 waarden yn Nederlân op de tûzen ynwenners 5,9% ferkearsûngelokken registrearre. Yn Fryslân wie dat persintaazje leger, nammentlik 4,8. De provinsje wie dêrmei it meast ferkearsfeilich fan...
Lees verder

Fjouwer winken foar in dierfreonlike hjersttún
Fan It Fryske Gea Wa't bisten by harren tarieding foar de kâlde wintermoannen in hantsje helpe wol, hat grif wat oan ûndersteande winken. Kontrolearje foersilo's en -tafels en hingje nestkastkes
Lees verder

Optreden Cornelis van der Wal op Transpoesiefestival op 14 oktober
Optreden Cornelis van der Wal op Transpoesiefestival op 14 oktober Op 14 oktober sil Cornelis van der Wal optrede op ien fan de eveneminten fan it Transpoesie-poëzijfestival yn Brussel. Hy
Lees verder