zondag 3 oktober 2021

Tal smokers yn Fryslân yn acht jier mei goed 25% ôfnommen

It Nijs
Tal smokers yn Fryslân yn acht jier mei goed 25% ôfnommen
It tal smokers yn Fryslân is tusken 2012 en 2020 ôfnommen mei 26,1%. It sterkst naam it tal smokers yn Tytsjerksteradiel ôf. Dêr is it oanpart ynwenners dat út en
Lees verder

Dichterskollektyf RIXT komt mei it literêr sirkwy
Earste sirkwyjûn op 9 oktober yn kafee Marktzicht yn Drachten Frysk Dichterskollektyf RIXT bringt It Literêr Sirkwy werom mei in nije rige literêre jûnen yn 2021-2022. Poëzy en muzyk binne
Lees verder

Myn bertegrûn (gedicht)
Myn bertegrûn Ik rin oer it paad dat my wiisd is nei seis stappen hâld ik yn is dit wat ik wol? is dit de krekte rjochting? nee, ik flechtsje
Lees verder

Eksposysje brûns fan Evert van Hemert en skilderijen fan Janey Robertson
2 oktober o/m 13 novimber 2021 Sneon 2 oktober iepenet in nije eksposysje yn Galery Bax Kunst yn Snits. De keunstner Evert van Hemert, dy't in protte ûnderfining hat, is
Lees verder

Nijsgjirrich en nedich boek oer flinters
Freed 1 oktober krige deputearre Douwe Hoogland it boek Dagvlinders in Fryslân, veranderingen vastgelegd oerlange. Dêryn jout de Flinterwurkgroep Fryslân foar de twadde kear in folslein oersjoch fan...
Lees verder

Simone Djurrema: Hûs keapje
Kollum Ja, it is wier, ien fan de redenen dat wy nei Sweden ferhuze binne is dat de hûzeprizen hjir folle leger leine as yn Fryslân. Mar komt der feroaring
Lees verder

Ferhalewedstriid De Nije
It Fryske tydskrift De Nije skriuwt in ferhalewedstriid út. It tema is Eilannen. It giet om selsbetochte of wier barde ferhalen oer ien of mear eilannen, tichteby of fierôf, dat
Lees verder

Lieten, brea foar ûnderweis op myn reis
Oertinking Yn Guozzekloft binne fyftich fersen fan Klaas Feenstra* út Burgum sammele. Ien dêrfan is 'Libbensliet'. De lêste twa rigels fan de seis strofen geane oer de wearde fan lieten.
Lees verder