woensdag 20 oktober 2021

Wetterskip Fryslân: Nieuw gemaal Ryptsjerk zorgt voor droge voeten in omliggende polders

Wetterskip Fryslân
Nieuw gemaal Ryptsjerk zorgt voor droge voeten in omliggende polders
Met het nieuwe gemaal Ryptsjerk houden de inwoners van Ryptsjerk, Mûnein, Tytsjerk en Hurdegaryp ook in de toekomst droge voeten. Tijdens de beleefmiddag 'Beleef het Bûtenfjild' op vrijdag 15 oktober 2021 opende onze bestuurder Jan van Weperen het nieuwe gemaal, dat het oude gemaal uit 1984...
Lees verder

We leggen 26,5 hectare extra waterberging aan in de Roordapolder bij De Hoeve
We zijn eind oktober 2021 klaar met het inrichten van de Roordapolder bij De Hoeve als waterbergingsgebied.
Lees verder