dinsdag 12 oktober 2021

Wetterskip Fryslân: We starten met uitbaggeren Opfeart bij Greonterp

Wetterskip Fryslân
We starten met uitbaggeren Opfeart bij Greonterp
We beginnen dinsdag 12 oktober met het uitbaggeren van de Opfeart langs de Mardyk bij Greonterp. Een deel van de baggerspecie gebruiken we om de waterkering langs de vaart op hoogte te brengen. De baggerwerkzaamheden duren tot eind oktober 2021.
Lees verder

Start voorbereidende werkzaamheden Nieuwe Wielen
We gaan in het gebied de Nieuwe Wielen de polderdijken verbeteren, het boezemoppervlak vergroten en waar mogelijk natuurvriendelijke oevers aanleggen.
Lees verder