maandag 15 november 2021

Energiecoöperatie: Oproep nieuwe bestuursleden

 
Oproep nieuwe bestuursleden
Ús Koöperaasje behartigt de belangen van de lokale energiecoöperaties in Fryslân. De energietransitie stelt hen tot 2030 voor de opgave om minimaal 1,15 TWh aan duurzame opwekcapaciteit uit zon en wind van onderop met vrijwilligers uit de Friese wijken en dorpen te realiseren. Deze opgave is een reis vol onbekende haltes en ontwikkelingen waarvoor we […]
Lees verder

Aanvraag subsidie programma aardgasvrije wijken ingediend
Met het programma aardgasvrije wijken kunnen gemeenten subsidie krijgen om een dorp, wijk of buurt klaar te maken voor een alternatief voor aardgas. De OranjewijkRead More
Lees verder