zondag 28 november 2021

ensafh: Kollum Nelleke IJssennagger-van der Pluijm: Undertitel

ensafh
Kollum Nelleke IJssennagger-van der Pluijm: Undertitel
Koartlyn waard ik noflik ferrast troch digitale post fan de Noarske ambassade. Op útnûging fan de ambassadeur mocht ik nei in fertoaning fan de telefyzjesearje Furia. De searje gie yn premjêre op it...
Lees verder

Robot artist to perform AI generated poetry in response to Dante
Ai-Da used data bank of words and speech pattern analysis to produce and perform a work that is 'reactive' to the Divine Comedy Dante's Divine Comedy has inspired countless artists, from William...
Lees verder

Teleks: Skriuwersboun wordt nog geen 'bûn'
It Skriuwersboun, een vereniging van Friese schrijvers en dichters, gaat de naam nog niet wijzigen. Donderdag besloot een meerderheid op de algemene jaarvergadering om 'boun' te veranderen in 'bûn',...
Lees verder

Kollum Jan Schokker: Kamûflaazjefûgel
De hiele simmer hawwe se der net west en ynienen sitte se der wer, de ûlen yn de krystbeam fan de buorlju. De beam hie der om my wol ôf kinnen. In beam fan neat, hol en foarmleas as krysttiid sels en...
Lees verder

Boartsje mei fjoer
Op 'e radio gong it oer gemyske brânwûnen, skroeide netfluezen, losrekke fingerseinen en geduerich piipjende earen. It is wer novimber, guon krije it dan op 'e heupen en oaren hiene dêr...
Lees verder