vrijdag 19 november 2021

ensafh: Welke schrijfadviezen volg je op en welke niet?

ensafh
Welke schrijfadviezen volg je op en welke niet?
In de diepe wateren van het wereldwijde web zijn duizenden artikelen met schrijftips te vinden. Maar soms spreken die tips elkaar tegen. Welke tips kun je het beste volgen, en welke kun je toch beter...
Lees verder

Het revolutionaire bewind van 'dichter-soldaat' D'Annunzio (1919-1920)
Naast de kortstondige radenrepublieken in Beieren en Hongarije in de eerste helft van 1919, werd in september dat jaar nog een ander revolutionair regime gevestigd dat zijn bestaan langer wist te...
Lees verder

Laudatio Eeltsje Hettinga fanwegen syn Gysbert Japicx-priis 2021
Oan my as fertsjintwurdiger fan de Fryske Akademy de eare om in laudatio út te sprekken foar Eeltsje Hettinga. Hy kriget de Gysbert Japicx-priis foar de gedichten dy't er skreau yn syn funksje as...
Lees verder

Teleks: FERSpraat "Er gaat geen dag voorbij dat ik niet met poëzie bezig ben"
Streekdichter Geart Tigchelaar kwam weer met Annet Lageveen en Bert de Vries bij elkaar in het streekarchief om de zevende aflevering van FERSpraat op te nemen. Alle drie lazen ze een gedicht voor...
Lees verder