vrijdag 12 november 2021

Gemeente: Terschelling en Harlingen gaan samenwerken op gebied van Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH)

 
 
Terschelling en Harlingen gaan samenwerken op gebied van Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH)
De colleges van b&w van Terschelling en Harlingen hebben de intentie uitgesproken om ten aanzien van de VTH-taken samen te gaan werken. Specifiek gaat het om de werkterreinen bouw, sloop, reclame, inritten en kap. De betreffende ambtenaren komen op termijn bij elkaar te zitten in Harlingen.
Lees verder

Gemeenteraad stelt positieve begroting 2022 vast
De gemeenteraad van De Fryske Marren heeft woensdag 10 november unaniem de begroting voor 2022 vastgesteld. In de begroting is voor ruim € 3,5 miljoen aan nieuw beleid meegenomen. Dit is € 2 miljoen meer dan dat bij de perspectiefnota gepland was.
Lees verder

De raad vergadert op 24 november (Petear)
De raad vergadert op woensdag 24 november, 19.30 uur.
Lees verder