dinsdag 2 november 2021

Hollânske oprop om yn Surhústerfean tsjin Swarte Pyt te demonstrearjen

It Nijs
Hollânske oprop om yn Surhústerfean tsjin Swarte Pyt te demonstrearjen
Mei Hollânsktalige berjochten op de Facebookgroep De lieve goede Sint ropt in aksjegroep op om nije wike nei it Surhústerfean te kommen. De groep wol dêr demonstrearje tsjin de kleur
Lees verder

Opfrysker
Lees verder

Hoe seist dat no yn it Frysk?
Lees verder

Boek oer Tsjêbbe Hettinga
Fan 'e wike is by Bornmeer it boek Loft en lân – Gesprekken over Tsjêbbe Hettinga ferskynd. Jierren nei syn ferstjerren bliuwe Tsjêbbe Hettinga en syn foardracht minsken noch fassinearjen.
Lees verder

Earste tasizzing op klimaattop Glasgow: foar 2030 ein oan ûntbosking
Mear as hûndert wrâldlieders hawwe op 'e klimaattop fan Glasgow tasein om foar 2030 in ein oan ûntbosking te meitsjen. Hja wolle de bosken ek beskermje en ferbetterje. Dat is
Lees verder

Tusken fielen en tinken
Ynstjoerd Okkerjiers frege in goekunde my: "Ben je gelovig?" Dêr moast ik lang oer neitinke, mar doe sei ik: "Net mei myn ferstân, mar wol mei myn gefoel." Letter tocht
Lees verder

Praat mar Frysk TV: Wat is in 'pel'?
Lees verder

Jongfryske Mienskip freget Fryske Steaten om Rojova te erkennen
Ferline wike (27 oktober) berjochten wy dat Kataloanië de noch nije Koerdyske steat Rojova erkend hat (Katalaansk parlemint erkent Koerdyske steat Rojava | It Nijs). No freget de Jongfryske...
Lees verder